כלי עבודה ידניים לסל הקניות
1.חברתנו עוסקת בשיווק כלי עבודה מתוצרת חברת SIGNET (סיגנט).
2.חברתנו עוסקת בשיווק כלי עבודה מתוצרת חברת PC (פורת)
3.חברתנו עוסקת בשיווק כלי עבודה של חברת KOKEN (קוקן) יפן
4.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת CTA ארה"ב
5.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת LTI ארה"ב
6.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת LISLE ארה"ב
7.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת GSI ארה"ב
8.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת MOTION PRO ארה"ב
9.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת ES ארה"ב
10.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת SCALA גרמניה
11.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת LEITENBERGER גרמניה
12.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת NWS גרמניה
13.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת FORCE טיוואן
14.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת KOWA יפן
15.חברתנו מייבאת ומשווקת כלי עבודה מחברת THREE BOND צרפת