SUNPIPE
SUNPIPE לסל הקניות

תאורת שמש - חברת SUNPIPE ארה"ב מוצר המאפשר לסנן את אור השמש מהחום שהשמש מפיקה
ולנצל את השמש על מנת להאיר את המוסך בצורה חסכונית, וללא צורך בחשמל.
ניתוב לאתר : http://www.sunpipe.com/