REX FLUIX
REX FLUIX לסל הקניות
מערכת מקלונים לבדיקות שונות: 
המחיר שלנו: 0 ש"ח
מערכת מקלונים לבדיקות שונות:
בדיקה פשוטה מאפשרת להוכיח
ללקוח שחור על גבי לבן תוצאות של:
* בדיקת נוזל בלם
* בדיקת מצב שמן
* בדיקת 2OC במים
* בדיקת שמן גיר

   הוסף לסל