MAVEL
MAVEL לסל הקניות

גלגלות אויר + גלגלות חשמל
תוצרת אטליה של חברת MAVEL

גלגלת חשמל 
המחיר שלנו: 0 ש"ח
גלגלת חשמל באורך 15 מטר חוט 1.5X3 בעל מפסק
פחת ובעל אישור מכון תקנים ישראלי

   הוסף לסל