GSI
GSI לסל הקניות

נורת ביקורת פלסטיק ארה"ב
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
רצועה אלסטית ליצירת הארקה
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
סט חוטים + קרוקודיל לגישור מעגלים
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
שעון קומפרסיה בנזין
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל

שעון קומפרסיה בנזין
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
מתאם למכשיר נפילת לחץ למנועי דיזל
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
מכשיר דליפת לחץ
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
ערכה לבדיקת לחץ
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל

שעון לחץ הגה
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
מכשיר לבדיקת לחץ באגזוז
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
סט שעון קומפרסיה דיזל
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
סט מאסטר שעון לחץ שמן
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל

שעון לחץ שמן
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
מאתמים שונים למנועי דיזל
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
שעון וואקום + לחץ דלק
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
מתאמים למערכת לחץ דלק
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל

שעון לחץ דלק + מתאמים בקופסא
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
סט מתאמים C15 + צינור בדיקה
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
שעון לחץ דלק
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל
סט מתאמים ל- TBI למנועי GM
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל

שעון קומפרסיה בבליסטר + 4 מתאמים
המחיר שלנו: 0 ש"ח
לפרטיםהוסף לסל